RODO - procedury

28 maja 2018

SZANOWNI PAŃSTWO

w związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych ustawą RODO informujemy, że Placówka dostosowała swoje procedury, personel został przeszkolony, powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane Państwa dzieci są bezpieczne.

W trosce o ochronę danych naszych wychowanków wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • O kwestiach edukacyjnych oraz zachowania dziecka w Placówce będzie informował wyłącznie rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel. Informacje te przekazywane będą wyłącznie osobiście.
  • W sprawach pilnych (stan zdrowia) nauczyciel będzie informował rodzica/opiekuna prawnego telefonicznie.

(z numeru telefonu 508-302-533)

  • Placówka nie będzie informować oraz udostępniać danych Wychowanków osobom nieupoważnionym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

Dyrekcja Przedszkola