Coś co uwielbiają dzieciaki, doświadczać, brudzić się i bawić bez ograniczeń. W naszej placówce cyklicznie organizowana jest sensoplastyka.

18 lipca 2023