•  

  O Przedszolu

  Troszkę o nas

  „Czas jest nieskończenie długi, a każdy dzień jest naczyniem, do którego można bardzo dużo nalać, jeśli naprawdę chce się je wypełnić”.

  Johann Wolfgang Goethe

   

  Przedszkole Diamentowa Kraina rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2016 roku z miłości do dzieci, którym poświęcamy większość naszego życia. Całe nasze doświadczenie, które wykorzystaliśmy do zorganizowania przedszkola, oparte zostało na wnikliwej obserwacji dzieci, bezpośredniej pracy z najmłodszymi, jak również na analizie niesamowitej ich aktywności i chęci poznawani. Małe dziecko doświadcza, a suma tych doświadczeń sprawia, że dzieci spontanicznie przyswajają wiedzę. W przedszkolu dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia. Misją przedszkola Diamentowa Kraina jest, aby poprzez budowanie partnerskich relacji zarówno z Rodzicem, jak i Dzieckiem, tworzyć takie warunki rozwoju, by Dziecko potrafiło doświadczać satysfakcji z bliskimi i samymi sobą, by uczyło się odpowiedzialności za siebie i innych oraz w mądry sposób stawało się małym obywatelem swojej społeczności.

   

  W Diamentowej Krainie:

  •    szanujemy Dziecko, w każdym przejawie jego aktywności i doświadczenia, jego osobowość, emocjonalność, indywidualność i zachowania społeczne – dbamy o tworzenie przestrzeni i warunków do ich swobodnego rozwoju,

  •    doceniamy możliwości poznawcze Dziecka, wierząc w jego mądrość, wrodzoną pasję poznawania świata – dlatego nie zawężamy metod pracy do jednej,

  •    wierzymy w potencjał rozwojowy każdego dziecka, dlatego promujemy „przyjazne przewodnictwo” w miejsce tradycyjnego wychowania,

  •    zakładamy, że Dziecko jest wartością samą w sobie, dlatego dbamy, by ważniejsze było „być” niż „osiągać” – opieramy się na założeniach pedagogicznych Jespera Juula,

  •    odchodzimy od z góry narzuconych, przedszkolnych schematów, podążając za Dzieckiem w jego zaciekawieniu światem, pomagając mu w realizowaniu jego pasji i zainteresowań, wzmacniamy w Dziecku postawę tolerancji, szacunku dla wielokulturowości i ekologii,

  •    u nas Dzieci stawiają pytania, poszukują odpowiedzi, dyskutują, negocjują, decydują, podejmują decyzję jednocześnie zachowując respektując obowiązujące zasady

  •    budujemy w Dziecku zdrowe poczucie własnej wartości i wyjątkowości, z jednoczesnym poszanowaniem zasad współpracy i respektowania granic innych,

  •    dążymy do wypracowania wspólnie z Dzieckiem wewnętrznej motywacji do uczenia się,
  Jednocześnie w Diamentowej Krainie nie stymulujemy dzieci nadmiarem bodźców, wyznajemy zasadę, że gdy mniej znaczy więcej – przestrzeń i relacje stają się wyjątkowym środowiskiem wychowania, dokonywania poznawczych, emocjonalnych i społecznych odkryć oraz zabawy.

   

  Serdecznie zapraszamy

  Poznaj Nas
  Statut
  Regulamin spacerów i wycieczek
  Kalendarium 2018/2019
  Postępowanie w razie wypadku lub choroby dziecka
  Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola
  • Jestem zachwycona tym, jak duża jest gama zajęć dodatkowych. W dodatku są darmowe i odbywają się podczas godzin bezpłatnych, aby każde dziecko uczęszczające do przedszkola, mogło z nich skorzystać!

   Mama Jasia
  • Bardzo podoba mi się postawa organu prowadzącego przedszkole oraz Dyrekcji. Można wiele rzeczy z nimi dogadać, dograć. Myślę, że to będzie udana współpraca.

   Mama Zosi
  • Cieszę się, że moje dziecko będzie chodziło do przedszkola w nowym, przestronnym i ładnym budynku. Nasze poprzednie przedszkole było stare i brzydkie – to miła odmiana.

   Mama Oli
  • Morbi Etos

   Praesent interdum est gravida vehicula est node maecenas loareet morbi a dosis luctus novum est praesent.

  • Congue Gravida

   Elipsis magna a terminal nulla elementum morbi elite forte maecenas est magna etos interdum vitae est.

  • Maecenas Node

   Praesent interdum est gravida vehicula est node maecenas loareet morbi a dosis luctus novum est praesent.

  • Praesent Morbi

   Elipsis magna a terminal nulla elementum morbi elite forte maecenas est magna etos interdum vitae est.

   

  Aktualności

  Najnowsze wpisy na stronie
   

  Galeria

  Najnowsze galerie zdjęć
   

  Zajęcia

  Poniżej przestawiamy zajęcia dodatkowe

  Nie jest ważne to, ile się robi, ale jak się to robi. Opanowanie każdej dziedziny wymaga czasu, a dla dzieci w wieku przedszkolnym ważniejsze jest wzbudzenie w nich ciekawości świata i pobudzanie kompetencji poznawczych, takich jak twórcze myślenie, gotowość do podejmowania problemów i wytrwałość w ich rozwiązywaniu. Opierając się na idei dbania o harmonijny rozwój dziecka, zamiast tradycyjnych zajęć  ukierunkowanych na rozwój „izolowanych” kompetencji, proponujemy dzieciom wyjątkową kompozycję dziecięcych warsztatów, które realizowane w odpowiednim wymiarze czasu i częstotliwości pozwalają na wspieranie prawidłowego i holistycznego rozwoju dziecka. Uczestnicząc w zajęciach  dzieci mają okazję nie tylko poszukiwać i rozwijać swoje zainteresowania i pasje, ale też zdobywać nowe umiejętności, pobudzać zmysły, doświadczać pracy w zespole, doskonalić umiejętności społeczne, budować zaufanie do siebie i innych.

  WARSZTATY GIMNASTYCZNE

  Warsztaty gimnastyczne prowadzone są przez panią Annę Nazim.
  Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności i umiejętności, a także kształtowania nawyków w przyszłości. Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym chciałabym zaszczepić w nich potrzebę uprawiania sportów. Poprzez prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zestawów ćwiczeń i zabaw gimnastycznych, powoli wprowadzać dzieci w skarbiec ruchów.
  Wiek przedszkolny to ważny okres w życiu jednostki. Kształtuje się tu bowiem osobowość dziecka, pojawiają się pierwsze doświadczenia, następują duże procesy rozwojowe (rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalno – społeczny). Jest to okres, charakteryzujący się specyficznymi właściwościami, z których za najważniejsze można uznać potrzebę ruchu, działania, impulsywności, zmienność reakcji uczuciowych, zaciekawienie przejawiające się w stawianiu pytań, naśladownictwo z tendencją do odtwarzania i twórczego przetwarzania otaczającej dziecko rzeczywistości oraz myślenie konkretno – wyobrażeniowe.

  WARSZTATY MATEMATYCZNE

  Warsztaty matematyczne prowadzone są przez panią Amandę Chober-Wieczorek.
  W kompetencji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. A w ich zdobywaniu najważniejszy jest trening, który rozwija umiejętności dziecka i pozwala mu pokonać kolejne etapy liczenia. Organizowane sytuacje dydaktyczne sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez różnorodne zabawy umożliwiające manipulowanie oraz wykorzystanie każdej życiowej sytuacji do wzbogacenia doświadczeń matematycznych.

  WARSZTATY SENSOPLASTYCZNE

  Warsztaty sensoplastyczne prowadzone są przez panią Julitę Jędrzak.
  Zajęcia sensoplastyczne mają za główny cel pobudzenie wszystkich możliwych zmysłów. Na zajęciach tych nie ma żadnego planu, kontroli czy zasad, najważniejsze to dobra zabawa. Zajęcia te wspierają samodzielność, rozwój zmysłów, wspierają rozwój poznawczy, wzmacniają wiarę we własne siły, pokazują, że można wprowadzać zmiany, ulepszenia, eksperymentować, a co najważniejsze nie stwarza ograniczeń w absolutnie żaden sposób.
  Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur, smaków oraz cała paleta barw. Wszystkiego można dotknąć, spróbować łączyć, a dodatkowym plusem jest fakt, że sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – działania sensoplastyczne sprzyjają relaksacji.
  Niezbędnymi narzędziami oraz materiałami podczas zajęć są:
  barwniki spożywcze, produkty spożywcze, takie jak: mąka pszenna, mąka ziemniaczana, olej, cukier, woda, sól, ryż, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza jaglana, mąka kukurydziana, soczewica, mąka sojowa, żelatyna, galaretki, soda, kasza manna, mleko w proszku, kuskus, błyskawiczna kasza ryżowa, makarony, gotowane warzywa i wiele, wiele innych, które można skonsumować,
  plandeka i folia do zabezpieczenia powierzchni sali warsztatowej,
  miski, butelki, łatwo obsługiwane pojemniki,
  strój roboczy, ubrania na zmianę, nie mogą być to fartuchy! Istotnym aspektem zajęć jest nieużywanie odzieży ochronnej.

  WARSZTATY EKSPERYMENTALNO-PRZYRODNICZE

  Warsztaty eksperymentalno-przyrodnicze prowadzi pani Aneta Derwisz.
  Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego uwzględnia treści dla wszechstronnego rozwoju dziecka i zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki.

  WARSZTATY ORIGAMI

  Warsztaty origami prowadzi pani Klaudia Nowaczyk.
  Warsztaty skierowane są do wszystkich dzieci w przedszkolu. Zajęcia koła origami będą polegały na odpowiednim składaniu kół, kwadratów, prostokątów różnej wielkości i tworzeniu z nim modeli. Warsztaty origami przeznaczone są do realizacji na zajęciach dodatkowych.
  Głównym założeniem jest zapoznanie dzieci z różnorodnością form pracy zbiorowej, wspieranie rozwoju wyobraźni i ekspresji twórczej.

  Dziecko:
  – Zna sztukę składania papieru origami;
  – Rozwija sprawność manualną i potencjał plastyczny;
  – Potrafi wykonać pracę na podstawie naśladowania (origami przestrzenne);
  – Zapamiętuje etapy składania z papieru różnych figur;
  – Umie wykonać własną kompozycję (origami płaskie);
  – Umie być samodzielny i współdziałać w grupie;
  – Potrafi się skoncentrować;
  – Rozwija swoją wyobraźnię.

  WARSZTATY MUZYCZNO TANECZNE

  Warsztaty muzyczno-taneczne prowadzi pani Natalia Walczak
  Jednym z najlepszych sposobów zaspokojenia ciekawości dziecka są zabawy muzyczno-ruchowe i naśladowcze oraz tańce i swawole, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego uwzględnia treści dla wszechstronnego rozwoju dziecka i zagadnienia związane z muzyką, śpiewem i tańcem oraz ogólnie ruchem. Natomiast koncepcja pracy naszego przedszkola zakłada rozwijanie inteligencji wielorakich dziecka.
  Podczas warsztatów dzieci będą miały możliwość brania udziału w zabawach, gdzie wykorzystane będą elementy metody Carla Orfa, metody gimnastyki twórczej Rudolfa Labana i tańców integracyjnych Klanzy. Wplatane również będą tradycyjne zabawy muzyczno-ruchowe czy naśladowcze, nawet stare i dobrze znane wszystkim melodie taneczne odkrywane będą z dziećmi wciąż na nowo. Przede wszystkim pokażą one przedszkolakom, ile pozytywnych emocji może przynieść im ruch, a szczególnie taniec, ile przyjemności niesie za sobą wspólna zabawa taneczna, jak miło i twórczo można spędzić wolny czas.
  W trakcie zajęć przekazana zostanie dzieciom radość i energia, którą czerpiemy z tańca i ruchu w rytm muzyki.

  PLAN ZAJĘĆ
  ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH
   

  Nasze Grupy

  Sprawdź co nowego w grupie
   

  Kadra

  Poznaj naszą kadrę
  • Jolanta Słomińska
   Dyrektor Przedszkola

   Jolanta Słomińska

   Dyrektor Przedszkola
  • Karolina Kopaczewska
   Nauczyciel Grupy Perełki i kierownik ds. administracji

   Karolina Kopaczewska

   Nauczyciel Grupy Perełki i kierownik ds. administracji
  • Natalia Walczak
   Nauczyciel Grupy Diamenty, Wicedyrektor

   Natalia Walczak

   Nauczyciel Grupy Diamenty, Wicedyrektor
  • Anna Nazim
   dłuższe zwolnienie lekarskie

   Anna Nazim

   dłuższe zwolnienie lekarskie
  • Magdalena Redlich
   Pomoc Nauczyciela Grupy Bursztynki

   Magdalena Redlich

   Pomoc Nauczyciela Grupy Bursztynki
  • Monika Bernatowicz
   Nauczyciel Języka Angielskiego

   Monika Bernatowicz

   Nauczyciel Języka Angielskiego
  • Anna Gębołyś
   Nauczyciel Rytmiki

   Anna Gębołyś

   Nauczyciel Rytmiki
  • Dorota Skotarczak
   Nauczyciel

   Dorota Skotarczak

   Nauczyciel
  • Jolanta Fogt
   Nauczyciel

   Jolanta Fogt

   Nauczyciel
  • Patrycja Halińska
   Pomoc Nauczyciela Grupy Rubiny

   Patrycja Halińska

   Pomoc Nauczyciela Grupy Rubiny
  • Izabella Załucka
   Pomoc Nauczyciela Grupy Brylanty

   Izabella Załucka

   Pomoc Nauczyciela Grupy Brylanty
  • Karolina Saganowska-Królik
   Nauczyciel Grupy Rubiny

   Karolina Saganowska-Królik

   Nauczyciel Grupy Rubiny
  • Bernadeta Galantowicz
   Pomoc Nauczyciela Grupy Diamenty

   Bernadeta Galantowicz

   Pomoc Nauczyciela Grupy Diamenty
  • Urszula Głowacka
   Pomoc Nauczyciela Grupy Perełki, Dogoterapia

   Urszula Głowacka

   Pomoc Nauczyciela Grupy Perełki, Dogoterapia
  • Julita Jędrzak
   Nauczyciela Grupy Brylanty

   Julita Jędrzak

   Nauczyciela Grupy Brylanty
  • Weronika Deska
   Pomoc Nauczyciela Grupy Szafiry

   Weronika Deska

   Pomoc Nauczyciela Grupy Szafiry
  • Klaudia Nowaczyk
   Nauczyciel Grupy Bursztynki

   Klaudia Nowaczyk

   Nauczyciel Grupy Bursztynki
  • Weronika Bartosik-Dziurla
   Logopeda przedszkolny

   Weronika Bartosik-Dziurla

   Logopeda przedszkolny
  • Joanna Cynkutis
   Psycholog przedszkolny

   Joanna Cynkutis

   Psycholog przedszkolny
  • Magdalena Woszak
   Pomoc Kuchenna, pomoc nauczyciela

   Magdalena Woszak

   Pomoc Kuchenna, pomoc nauczyciela
  • Kamila Grzybowska
   Nauczyciel Grupy Szafiry

   Kamila Grzybowska

   Nauczyciel Grupy Szafiry

  Kontakt

  Dane kontaktowe
  • Nasz adres

   Przedszkole Publiczne
   „Diamentowa Kraina”

   Skórzewo
   Ul. Grafitowa 4A
   60-185 Skórzewo

  • Telefon i e-mail

   508 302 533
   biuro@diamentowa-kraina.com

  • Godziny otwarcia

   Poniedziałek – Piątek
   6.30 – 17.00

  • Facebook

  Formularz Kontaktowy

  Zachęcamy do kontaktu