Dla nas praca z projektem T@blit jest przyjemnością, dzieci zdobywają wiedzę poprzez doświadczenia. Wspólne gry i zabawy pozwoliły zrozumieć nam temat dotyczący wody.

18 lipca 2023