Rekrutacja 2024 /2025

17 marca 2024

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Uchwała Rady Gminy Dopiewo  nr XXIV/315/20

Zarządzenie nr 791/2023 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 08.12.2023 r.  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DNI OTWARTE- 28.02.2024 i 07.03.2024 –  OD GODZ. 16.00 DO 17.30

W terminie od 04 marca 2024 r.  odbędzie się rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo. Druk wniosku wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, (czynne od 04.03), a następnie wydrukowane i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów dokumenty (wnioski wraz z załącznikami) złożyć w placówce pierwszego wyboru (w sekretariacie lub skrzynce pocztowej).

Numer kontaktowy do przedszkola czynny w godzinach

od 8.00 – 17.00 :   508 302 533

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie .