Wdrożyliśmy aplikację dla przedszkoli Kidplace

6 grudnia 2023

Nasze przedszkole idąc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i z duchem czasu wdrożyło do obsługi nowoczesną aplikację do zarządzania przedszkolem publicznym Kidplace. Dzięki niej będziemy w stanie jeszcze lepiej zarządzać naszą placówką i wychodzić naprzeciw państwa oczekiwaniom. Aplikacja dla przedszkoli Kidplace będzie odpowiadała za zarządzanie finansami i obecnościami w naszym przedszkolu dzięki czemu:

  • System automatycznie naliczy opłaty za przedszkole
  • Umożliwi zgłaszanie nieobecności i pełen wgląd w historię pobytu dziecka
  • Usprawni pracę kuchni  w placówce
  • Zwiększy bezpieczeństwo odbioru dzieci

Dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa zapewnianym przez aplikację dla przedszkoli Kidplace będziemy aktywnie monitorować wydawanie państwa dzieci do upoważnionych osób. Prosimy o wyrozumiałość w pierwszych tygodniach działania systemu podczas odbiorów dzieci – nasi pracownicy adaptują się do nowego sposobu pracy. Korzystając z okazji jeszcze raz państwa prosimy o posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli osoba odbierająca jest na liście upoważnionych do odbioru i rzadko odbiera dane dziecko. Pracownik nie wyda dziecka jeśli niemożliwa będzie weryfikacja tożsamości.

Zachęcamy państwa do założenia konta rodzica w aplikacji gdzie będą mogli państwo zobaczyć swoje rachunki, zgłaszać nieobecności, monitorować pobyt a w przyszłości również komunikować się z nami.

Instrukcję założenia konta dla rodziców znajdą państwo na stronie aplikacji w artykule jak założyć konto rodzica.